Lukk

Återtag

Atertag Techstep

Ett ekonomiskt och klimatsmart val.

Vad gör ni med era gamla mobila enheter?

En mobil eller surfplatta beräknas hålla i mer än 12 månader. Så mobiltelefoner som kan återanvändas en gång till innan de skrotas är en enorm miljövinst. Tidigare hamnade obrukbara mobiltelefoner i en byrålåda för att sedan glömmas bort och inte komma till sin rätt. Men tack vare EU:s nya dataskyddsförordning GDPR så har kontrollen och hanteringen stärkts.

Att ha en process och strategi som säkerställer att hanteringen av mobiler som inte längre används sker på ett säkert sätt får ni genom vår tjänst Återtag. Techstep samarbetar med Blancco i denna tjänst och är leverantören som utför raderingen på de mobila enheterna. Blancco är godkända och betrodda av myndigheter och organ runt om i världen som kan bekräfta dess certifiering.


Radering på ett säker sätt.

En radering innebär i korta drag att man skriver över datainformationen med ettor och nollor på den aktuella minnesenheten. Därefter sker en verifiering som styrker att processen lyckats. Kunden får ett bevis i form av certifikat som bekräftar att radering genomförts lyckosamt på de inlämnade enheterna. Tillhörande rapporter med diverse information som serienummer, modell, tillverkare finns på certifikatet.

Med Återtag har ni som företag möjlighet att aktivt påverka och välja en komplett tjänst som säkerhetsställer att det följer lagen av GDPR. Men även att mobiler tas om hand och nyttjas på bästa möjliga sätt, samtidigt som ni bidrar till ett grönare klimat.

Vår tjänst Återtag syr samman hela livscykeln av era mobila enheter på ett säkert sätt och består av tre delar:

  • Återvinning
  • Återanvändning
  • Radering - Blancco

Återvinning

Återvinning

Om produkten inte är i brukbart skick monteras den isär för att plocka ut fungerande delar som sedan kan användas för att reparera andra produkter. Övriga delar skickas till miljöanpassad återvinning. Målet är att produkterna ska ingå i ett slutet krets- lopp där inga oönskade ämnen hamnar på fel plats.

Återanvändning

Återanvändning

Mobila enheter som beräknas hålla i mer än 12 månader rensas på all information och putsas upp med nya eller återvunna delar för att sedan återanvändas. Dessa skickas oftast till fattiga länder för att konkurrera ut den svarta marknaden med miljöovänliga kopior.
En återanvänd telefon sparar motsvarande 30 kilo i koldioxidutsläpp jämfört med att producera en ny. Det motsvarar en bilresa från Stockholm till Gävle.

Radering 2019

Radering

Att själv återställa fabriksinställningarna i produkten säkerställer inte att data raderas permanent, eftersom data kan återskapas.

Raderingen utförs av Blancco och är utvecklad för att säkert radera interna och externa minnen i smartphones och surfplattor. All data raderas permanent, så som e-post, kontakter, sms, dokument och filer. Blanccos signerade och verifierbara rapporter är en förutsättning för att kunna uppfylla alla lagliga krav på säker radering.

Miljo 2019

Miljö

Techstep Återköp ingår i vårt helhetskoncept MaaS för mobila enheter men kan även nyttjas fristående. Tjänsten är miljö och kvalitetssäkrad enligt ISO 14001:2004 och 9001:2008.

Kontakta Oss